RETUR & REKLAMATION


I tilfælde af defekte varer eller du ønsker at benytte din returret, er der nogle få regler og procedurer, som skal overholdes for at gøre ekspeditionstiden så kort som mulig. Vi henstiller til at de få nedenstående punkter opfyldes efter bedste evne: 

 • Alle enheder skal være forsvarligt indpakket, så der ikke opstår transportskade. I tilfælde af skade, dækkes denne alene af afsenders transportforsikring. 
 • Varer kan ikke indsendes uden gyldigt RMA-nummer. Dette RMA-nummer skal være synligt uden på pakken og bemærk at "originalkasser" bør ekstra indpakkes så disse ikke ramponeres/overmales.
 • Overholder fremsendt RMA-sag ikke proceduren, debiteres kr. 100,00 + moms pr. del for sagens viderebehandling.
 • Der kræves udførlig beskrivelse af evt. fejl og mangler. Beskrivelser som "død", "fejl", "periodisk fejl" og "ingen kontakt" accepteres ikke! Oplys gerne relevant information, f.eks. operativsystem, hardware og symptomer.
 • Vi kan, såfremt fejlbeskrivelse mangler, selv underkaste enheden test. Taksten for dette er kr. 500,- + moms pr. teknikertime. 
 • Såfremt enheder kan konstateres fejlfri, faktureres et behandlingsgebyr pr. enhed á 100,- + moms.
 • Der skal altid medsendes driver og div. manualer. 
 • Harddiske, netkort, grafikkort, controllere m.v. skal være forseglet i antistatisk pose. 
 • Kun korrekt anmeldte og indsendte RMA sager kan forventes behandlet under normale RMA betingelser. 
 • Der garanteres ikke for tab af data, der forefindes på harddiske, flash kort og lignende. 
 • Kreditering af hele beløbet accepteres kun, hvis produktet er i original ubeskadiget emballage.
 • BEMÆRK - VI MODTAGER IKKE PAKKER SENDT PR. EFTERKRAV ELLER "UDEN OMDELING".

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.